Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Ondersteuning Digitaal Berichtenverkeer (ODB)

Overzicht onderwerpen

Per berichtstroom publiceren wij specificaties, eisen, toelichtingen en dergelijke die u nodig hebt voor de ontwikkeling en aanpassing van uw software en voor het aanleveren van gegevens. Deze berichtstromen staan gegroepeerd onder onderwerpen. In het overzicht leest u welke berichtstroom onder welk onderwerp valt.

Alle onderstaande onderwerpen en berichtstromen worden aangeboden en ondersteund in het Nederlands. Een aantal onderwerpen en berichtstromen wordt ook aangeboden en ondersteund in het Engels (*).

 • Auditfile Afrekensystemen
 • Auditfile Financieel
 • Auditfile Salaris
 • BoordComputer Taxi
 • RitRegistratieSystemen
 • Auto MRB Grootwagenparkhouders Factuurspecificatie
 • Gegevensaanleveringen van Bank- en beleggingsproducten
 • Eigen Woningsparen en Lijfrentesparen
 • Gegevensaanlevering van landenrapporten (*)
 • Mandatory Disclosure Rules/DAC6 (*)
 • Omzetbelasting Aangifte
 • Omzetbelasting Suppletie
 • Opgaaf intracommunautaire prestaties
 • Aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
 • Aanwijs inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
 • Uitstel inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
 • Verzoek of wijziging voorlopige aanslag
 • Vooraf ingevulde aangifte
 • Servicebericht Aanslag
 • Servicebericht Uitstel
 • Gegevensaanlevering Kinderopvang
 • Mini-One-Stop-Shop
 • Opgaven Derden Uitbetalingen (IB47)
 • Gegevensaanleveringen van pensioenproducten
 • Loonheffingen
 • Eerstedagsmelding
 • Loonheffingen Belastingdienst/Caribisch Nederland
 • Aangifte Erfbelasting
 • Aangifte Schenkbelasting
 • Klantregistratie en Terugkoppeling FI-nummer (*)
 • Verzoek en Beschikking (*)
 • Melding gebeurtenis Toeslagen
 • Servicebericht Toeslagen
 • Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto
 • UWV Digipoort
 • Gegevensaanleveringen van verzekeringsproducten
 • Teruggaaf btw uit andere EU-landen