Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Ondersteuning Digitaal Berichtenverkeer (ODB)

Overzicht onderwerpen

Per berichtstroom publiceren wij specificaties, eisen, toelichtingen en dergelijke die u nodig hebt voor de ontwikkeling en aanpassing van uw software en voor het aanleveren van gegevens. Deze berichtstromen staan gegroepeerd onder onderwerpen. In het overzicht leest u welke berichtstroom onder welk onderwerp valt.

 • Auditfile Afrekensystemen
 • Auditfile Financieel
 • Auditfile Salaris
 • BoordComputer Taxi
 • RitRegistratieSystemen
 • Auto MRB Grootwagenparkhouders Factuurspecificatie
 • Gegevensaanleveringen van Bank- en beleggingsproducten
 • Eigen Woningsparen en Lijfrentesparen
 • Gegevensaanlevering van landenrapporten
 • Mandatory Disclosure Rules/DAC6
 • Omzetbelasting Aangifte
 • Omzetbelasting Suppletie
 • Opgaaf intracommunautaire prestaties
 • Aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
 • Aanwijs inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
 • Uitstel inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
 • Verzoek of wijziging voorlopige aanslag
 • Vooraf ingevulde aangifte
 • Servicebericht Aanslag
 • Servicebericht Uitstel
 • Gegevensaanlevering Kinderopvang
 • Mini-One-Stop-Shop
 • Opgaven Derden Uitbetalingen (IB47)
 • Gegevensaanleveringen van pensioenproducten
 • Loonheffingen
 • Eerstedagsmelding
 • Loonheffingen Belastingdienst/Caribisch Nederland
 • Aangifte Erfbelasting
 • Aangifte Schenkbelasting
 • Klantregistratie en Terugkoppeling FI-nummer
 • Verzoek en Beschikking
 • Melding gebeurtenis Toeslagen
 • Servicebericht Toeslagen
 • Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto
 • UWV Digipoort
 • Gegevensaanleveringen van verzekeringsproducten
 • Teruggaaf btw uit andere EU-landen