Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Leverschema voor de Gegevensaanleveringen door Betalingsdienstaanbieders (PSP_CESOP)

Op grond van de PSP-CESOP Richtlijn worden betalingsdienstaanbieders verplicht om vanaf 1 april 2024 onder bepaalde voorwaarden betaaldata van grensoverschrijdende transacties te delen met de Belastingdienst. Nadere informatie hierover is te vinden op de Belastingdienst website.

De Belastingdienst wil de eerste aanleveringen - dit betreft Q1 2024 - gecontroleerd in productie laten gaan. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een leverschema voor het aanleveren van PSP-CESOP berichten door u als betaaldienstaanbieder. Het doel van het gebruik van dit leverschema is om de belasting en prestatie van de gegevensverwerking nauwgezet te kunnen monitoren, risico’s vroegtijdig te kunnen onderkennen en waar nodig bij te sturen en eventuele fouten te herstellen.

De Belastingdienst wil U dan ook dringend vragen om bij het aanleveren van PSP-CESOP berichten rekening te houden met onderstaand leverschema. Met dit leverschema wordt het aanleveren van PSP-CESOP berichten zoveel mogelijk gespreid over de betreffende aanleverperiode, de maand april. Bent u intermediair en/of softwareleverancier, stel dan uw klant(en) op de hoogte van dit leverschema.

Houdt de nieuwsberichten van de ODB site voor PSP-CESOP goed in de gaten voor de laatste updates. Ingeval van storingen of geconstateerde problemen, worden deze via de ODB-site gemeld. Een voorkomend probleem kan er toe leiden dat het leverschema wordt aangepast en van u gevraagd wordt op een ander moment aan te leveren. Met de eerste en tweede aanleveraar in het leverschema heeft de Belastingdienst inmiddels contact.

Deze aanpak is eenmalig en betreft alleen de maand april 2024 voor de aanlevering over Q1 2024. Vanaf de periode Q2 2024 kan vanaf 01-07-2024 in de maand juli op elk gewenst moment aangeleverd worden.

Voor vragen over het leverschema of over de status van uw aanlevering kunt u terecht bij het Gegevensloket: gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl

Volgorde aanleveraarLeverperiode
Eerste aanleveraar begeleid met Belastingdienst1e week aprilWeek 14 (2 t/m 5 april)
Tweede aanleveraar begeleid met Belastingdienst2e week aprilWeek 15 (8 t/m 12 april
Overige aanleveraars zonder begeleiding3e en 4e week aprilWeek 16, 17 en 1e deel week 18
(15 t/m 30 april)
Leverschema (bijgewerkt 14-03-2024)
Ter informatie!  Let op

De door de Belastingdienst vastgestelde berichtgrootte is max. 100 Mb om het CESOP berichtenverkeer zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Op deze pagina