Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Informatie Afrekensystemen (Kassa)

Informatie over de Afrekensystemen (Kassa)

De Belastingdienst toetst een aangifte aan wet- en regelgeving. De Belastingdienst hanteert bij de uitvoering van zijn toezicht diverse aandachtspunten bij afrekensystemen in relatie tot de wettelijke eisen voor de administratie.

De Belastingdienst krijgt van softwareontwikkelaars van afrekensystemen vragen over de juiste invulling van de fiscale eisen voor afrekensystemen. Fiscale wet- en regelgeving biedt een open norm voor de eisen die aan een administratie worden gesteld. Als een ondernemer beschikt over een afrekensysteem, dan maken de gegevens in het afrekensysteem deel uit van de administratie.

De wet biedt algemene aanknopingspunten voor antwoorden op de vragen van de softwareontwikkelaars. De administratie moet gevoerd worden naar de eisen van het bedrijf. Het hangt daarmee af van onder meer de aard, omvang en complexiteit van de onderneming aan welke eisen moet worden voldaan. Daarnaast geeft de open norm ook de ruimte om ontwikkelingen in de tijd en uit de jurisprudentie in te passen. Het is niet de bedoeling deze ruimte in te perken.

Deze pagina biedt hulp om dit alles op een juiste wijze te kunnen doen.

Daarom vindt u op deze pagina ook snelle verwijzingen naar onderwerpen die in relatie staan tot de afrekensystemen zoals : Auditfiles, bewaarplicht, Stichting Betrouwbare Afrekensystemen (SBA)  ed.