Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Overzicht van alle onderwerpen en berichtstromen

Per berichtstroom publiceren wij specificaties, eisen, toelichtingen en dergelijke die u nodig hebt voor de ontwikkeling en aanpassing van uw software en voor het aanleveren van gegevens. Deze berichtstromen staan gegroepeerd onder onderwerpen. In het overzicht leest u welke berichtstroom onder welk onderwerp valt.

Let op!  Let op

Alle onderstaande onderwerpen en berichtstromen worden aangeboden en ondersteund in het Nederlands. Een aantal onderwerpen en berichtstromen wordt ook aangeboden en ondersteund in het Engels (*).

Afrekensystemen (Kassa)

 • Afrekensystemen (Kassa)

Auditfiles

 • Auditfile Afrekensystemen (XAA)
 • Auditfile BoordComputer Taxi (XAB)
 • Auditfile Financieel (XAF)
 • Auditfile Kansspelen op afstand (XAK)
 • Auditfile RitRegistratieSystemen (XAR)
 • Auditfile Salaris (XAS)

Auto Motorrijtuigenbelasting

 • Auto MRB Grootwagenparkhouders Factuurspecificatie

Bankproducten

 • Gegevensaanleveringen van Bank- en beleggingsproducten
 • Eigen Woningsparen en Lijfrentesparen

Country-by-Country Reporting(*)

 • Gegevensaanlevering van landenrapporten (*)

Digital Platforms Income information/DAC7(*)

 • Digital Platforms Income information/DAC7 (alleen Engels)

Dividendbelasting

 • Aangifte/Opgaaf dividendbelasting
 • Verzoek kwalificatiebeschikking dividendbelasting

Financieel

 • Omzetbelasting Aangifte
 • Omzetbelasting Suppletie
 • Opgaaf intracommunautaire prestaties
 • Module Automatische Winstaangifte
 • Fiscale Hulpbronnen

Fiscaal

 • Aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
 • Aanwijs inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
 • Uitstel inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
 • Verzoek of wijziging voorlopige aanslag
 • Vooraf ingevulde aangifte
 • Servicebericht Aanslag
 • Servicebericht Uitstel

Gegevensaanleveringen door Betalingsdienstaanbieders

 • Gegevensaanleveringen door Betalingsdienstaanbieders

Gegevensaanlevering Kinderopvang

 • Gegevensaanlevering Kinderopvang

Mandatory Disclosure Rules/DAC6(*)

 • Mandatory Disclosure Rules/DAC6 (*)

(Mini)-One-Stop-Shop

 • Mini-One-Stop-Shop

Opgaven Derden Uitbetalingen (IB47)

 • Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD)
 • Opgaven Derden Uitbetalingen (IB47)

Pensioenproducten

 • Gegevensaanleveringen van pensioenproducten

Salaris

 • Loonheffingen
 • Eerstedagsmelding
 • Loonheffingen Belastingdienst/Caribisch Nederland

Schenk- en Erfbelasting

 • Aangifte Erfbelasting
 • Aangifte Schenkbelasting

Teruggaaf Dividend Belasting(*)

 • Klantregistratie en Terugkoppeling FI-nummer (*)
 • Verzoek en Beschikking (*)

Toeslagen

 • Melding gebeurtenis Toeslagen
 • Servicebericht Toeslagen

Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto

 • Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto

UWV Digipoort

 • UWV Digipoort

Verzekeringsproducten

 • Gegevensaanleveringen van verzekeringsproducten

Verzoek Refund

 • Teruggaaf btw uit andere EU-landen