Ga direct naar de inhoud

Overzicht van alle onderwerpen en berichtstromen

Publicatiedatum 14-02-2022 | Laatste update 10-02-2023

Per berichtstroom publiceren wij specificaties, eisen, toelichtingen en dergelijke die u nodig hebt voor de ontwikkeling en aanpassing van uw software en voor het aanleveren van gegevens. Deze berichtstromen staan gegroepeerd onder onderwerpen. In het overzicht leest u welke berichtstroom onder welk onderwerp valt.

Auditfiles

 • Auditfile Afrekensystemen
 • Auditfile Financieel
 • Auditfile Kansspelen op afstand
 • Auditfile Salaris
 • BoordComputer Taxi
 • RitRegistratieSystemen

Auto Motorrijtuigenbelasting

 • Auto MRB Grootwagenparkhouders Factuurspecificatie

Bankproducten

 • Gegevensaanleveringen van Bank- en beleggingsproducten
 • Eigen Woningsparen en Lijfrentesparen

Country-by-Country Reporting(*)

 • Gegevensaanlevering van landenrapporten (*)

Digital Platforms Income information/DAC7(*)

 • Digital Platforms Income information/DAC7 (alleen Engels)

Financieel

 • Omzetbelasting Aangifte
 • Omzetbelasting Suppletie
 • Opgaaf intracommunautaire prestaties
 • Module Automatische Winstaangifte
 • Fiscale Hulpbronnen

Fiscaal

 • Aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
 • Aanwijs inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
 • Uitstel inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
 • Verzoek of wijziging voorlopige aanslag
 • Vooraf ingevulde aangifte
 • Servicebericht Aanslag
 • Servicebericht Uitstel

Gegevensaanleveringen door Betalingsdienstaanbieders

 • Gegevensaanleveringen door Betalingsdienstaanbieders

Gegevensaanlevering Kinderopvang

 • Gegevensaanlevering Kinderopvang

Mandatory Disclosure Rules/DAC6(*)

 • Mandatory Disclosure Rules/DAC6 (*)

(Mini)-One-Stop-Shop

 • Mini-One-Stop-Shop

Opgaven Derden Uitbetalingen (IB47)

 • Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD)
 • Opgaven Derden Uitbetalingen (IB47)

Pensioenproducten

 • Gegevensaanleveringen van pensioenproducten

Salaris

 • Loonheffingen
 • Eerstedagsmelding
 • Loonheffingen Belastingdienst/Caribisch Nederland

Schenk- en Erfbelasting

 • Aangifte Erfbelasting
 • Aangifte Schenkbelasting

Teruggaaf Dividend Belasting(*)

 • Klantregistratie en Terugkoppeling FI-nummer (*)
 • Verzoek en Beschikking (*)

Toeslagen

 • Melding gebeurtenis Toeslagen
 • Servicebericht Toeslagen

Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto

 • Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto

UWV Digipoort

 • UWV Digipoort

Verzekeringsproducten

 • Gegevensaanleveringen van verzekeringsproducten

Verzoek Refund

 • Teruggaaf btw uit andere EU-landen