Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Dienstverlening aan softwareontwikkelaars en gegevensleveranciers

Op deze website staat actuele informatie welke bestemd is voor softwareontwikkelaars en gegevensleveranciers. U leest hoe u op een juiste manier gegevens bij de Belastingdienst aan kunt leveren en waaraan uw software moet voldoen zodat het digitale berichtenverkeer met de Belastingdienst zo ongestoord mogelijk verloopt. Het kan gaan om:

 • Aangiften samenstellen en verzenden.
 • Gegevensleveringen door onder andere financiële instellingen.
 • Retourinformatie ontvangen en verwerken.

Aanmelden voor onze dienstverlening

Softwareontwikkelaar

Iedereen die software ontwikkelt voor digitaal berichtenverkeer met de Belastingdienst, zien wij als softwareontwikkelaar. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Ontwikkelaars van administratie- en aangiftesoftware voor commerciële doeleinden.
 • Belastingplichtigen en inhoudingsplichtigen die zelf aangiftesoftware ontwikkelen.
 • Salarisverwerkingsbureaus en belastingconsulenten die voor hun klanten aangifte doen met zelfontwikkelde software.

Het maakt niet uit of u de software ontwikkelt voor eigen gebruik, in opdracht van een andere organisatie of voor commerciële doeleinden. De Belastingdienst vindt het belangrijk dat er in het digitale berichtenverkeer zo min mogelijk uitval ontstaat. Daarom ondersteunen wij softwareontwikkelaars bij het ontwikkelen en testen van software. Deze dienstverlening is ondergebracht bij de Belastingdienst/Centrale administratieve processen in Apeldoorn, team Ondersteuning Softwareontwikkelaars (OSWO).

Gegevensleverancier

Organisaties die als administratieplichtig zijn aangewezen of die vallen onder de verplichting op basis van internationale regelgeving, moeten op eigen initiatief gegevens aanleveren. Dit zijn onze gegevensleveranciers. Hierbij kunt u denken aan financiële instellingen.

Ondersteuningsabonnement

De diensten van ODB zijn alleen toegankelijk voor gebruikers met een ondersteuningsabonnement. Dit ondersteuningsabonnement is gratis.

Diensten

Via deze website kunt u als softwareontwikkelaar en/of gegevensleverancier een ondersteuningsabonnement afsluiten. U krijgt na toewijzing van het abonnement toegang tot onderstaande informatie:

 • De actuele (aanlever)eisen die gelden voor de aanlevering en softwareontwikkeling.
 • Nieuwsberichten over gegevensaanlevering en software.
 • Testfaciliteiten.
 • Contactgegevens voor ondersteuning.

Aanmelden

Als uw aanvraag na beoordeling wordt goedgekeurd, sturen wij u een bevestiging via een e-mail. Daarin vindt u uw inloggegevens voor onze website Ondersteuning Digitaal Berichtenverkeer (ODB) en als softwareontwikkelaar ook de inloggegevens voor de ValidatieTestService. Als softwareontwikkelaar wordt uw organisatie bij ons geregistreerd onder een relatienummer (swo-nummer).
Ten behoeve van onze administratie dient u bij alle contacten die u hebt met de servicedesk ODB (dus ook bij vragen en incidenten) dit swo-nummer door te geven. De door u verstrekte persoonsgegevens worden gekoppeld aan dit swo-nummer.

Website Ondersteuning Digitaal Berichtenverkeer (ODB)

De website van ODB biedt een overzicht van alle onderwerpen en berichtstromen waarvoor ondersteuning wordt geboden. Per berichtsoort is een productoverzicht met alle relevante producten beschikbaar.

Nieuwsberichten

Met de nieuwsberichten informeren wij abonnees over bijvoorbeeld wijzigingen in de specificaties van een berichtstroom. Nieuwsberichten plaatsen wij op de website van ODB en sturen wij via e-mail naar abonnees die zich voor het betreffende onderwerp of de berichtstroom geabonneerd hebben.

Productoverzichten

Voor iedere digitale berichtstroom zijn productoverzichten beschikbaar. In het productoverzicht staan alle specificaties en documenten voor de berichtenuitwisseling via Digipoort.

Communicatiekanalen

Voor het uitwisselen van berichten met de Belastingdienst zijn de volgende communicatiekanalen (koppelvlakken) beschikbaar:

 • Digipoort (WUS):
  Digipoort gebruikt de koppelvlakstandaard WUS 2.0 voor Bedrijven om berichten
  tussen bedrijven en Digipoort mogelijk te maken. De koppelvlakbeschrijving WUS 2.0 voor Bedrijven beschrijft hoe de services die Digipoort biedt aan bedrijven moeten worden aangeroepen. De details van elke service zijn beschreven in afzonderlijke documenten: de servicebeschrijvingen.
 • Digipoort (FTP):
  Voor de uitwisseling of overdracht van grote bestanden heeft Digipoort een FTP‑koppelvlak. In de koppelvlakbeschrijving FTP staat hoe bedrijven en overheden
  kunnen aansluiten voor het overbrengen van bestanden naar en van Digipoort.

De koppelvlakspecificaties vindt u in het onderdeel diensten van Digipoort op de website van Logius.

Standard Business Reporting (SBR)

De overheid hanteert 1 standaard voor het uitwisselen van financiële informatie met de Belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Kamer van Koophandel (KvK), de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Woningcorporatiesector en diverse banken: Standard Business Reporting (SBR).
Met SBR willen we bereiken dat de uitwisseling van berichten gestandaardiseerd wordt. SBR houdt onder andere in:

 • Het gebruik van Digipoort
 • PKIoverheid­certificaten voor authenticatie.
 • Een afsprakenstelsel over inzending van berichten en ontvangen van retourberichten.
 • XBRL als berichtformaat.

Meer informatie over SBR, Digipoort en authenticatie en beveiliging staat op de websites: belastingdienst.nl/sbr en op sbr­-nl.nl.

Software testen

Als u software ontwikkelt voor de aanleveringen van berichten aan de Belastingdienst kunt u deze berichten bij ons valideren met de ValidatieTestService (VTS). De dialoog via Digipoort (het uitwisselen van berichten) kunt u testen in de Aansluit Suite Digipoort van Logius.

ValidatieTestService (VTS)

Om gebruik te kunnen maken van de VTS hebt u extra inloggegevens nodig. De inloggegevens voor de VTS vindt u in de e-mail met de bevestiging van het ondersteuningsabonnement.

Met de VTS valideert u uw XML- en XBRL-bestanden en controleert u of uw berichten voldoen aan de specificaties die gelden voor het betreffende bericht. Het testbericht wordt in de VTS aan de volgende controles onderworpen:

 • Encoding en Karakterset.
 • Wellformed-controle: voldoet het bericht aan de XML-standaarden.
 • Syntaxcontrole: voldoet het bericht aan het XSD-schema.
 •  XBRL-controles: XBRL 2.1, Nederlandse Taxonomie, Belastingdienst FRIS, SBR Filing Rules en de Belastingdienst Business Rules.
 • Consistentiecontrole: voldoen de gegevens in het bericht aan de onderlinge samenhang en toegestane waarden
  uit de specificaties, of voor XBRL, uit de Business Guidelines.

Direct na de validatie krijgt u het testresultaat op uw beeldscherm.

Pilots en Klankborden

Hierbij worden nieuwe ontwikkelingen op het digitale berichtenverkeer van de Belastingdienst voorbesproken en getoetst aan een afvaardiging van de markt.
Daarnaast worden ook klankborden gehouden met als doel om nieuwe ontwikkelingen over reeds bekende onderwerpen te bespreken en in te schatten wat de impact is op de markt.

Deze besloten werkgroepen zijn op uitnodiging om in te kunnen loggen. De bedrijven die zijn aangemeld op onze diensten en beschikken over een ondersteuningsabonnement kunnen hiervoor in aanmerking komen. U kunt dan via de servicedesk van ODB uw interesse voor deelname aan de betreffende klankbordgroep kenbaar maken.

Overzicht van alle klankborden en pilots

Servicedesk

Algemene vragen over onze dienstverlening en/of als u hulp nodig hebt bij uw aanmelding,  kunt u stellen via het contactformulier op de website van ODB.

Onze servicedesk is voor inhoudelijke vragen met betrekking tot de productoverzichten en onze testvoorziening voor (ingelogde) abonnees bereikbaar via: https://odb.belastingdienst.nl/contact-servicedesk/

Let op!  Let op

De servicedesk van ODB geeft voor individuele gevallen geen antwoord op fiscaal-inhoudelijke vragen en doet niet aan fiscale standpuntbepaling. Daarvoor kunt u terecht bij de inspecteur van uw klant of belt u met de BelastingTelefoon: 0800 – 0543.