Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Auditfile Rittenregistratiesystemen (XAR) v2.3 definitief

Release Notes

Op deze pagina kunt u het ZIP-bestand downloaden met de producten voor de
Auditfile Rittenregistratiesystemen (XAR).

In het ZIP-bestand treft u ook het Productoverzicht aan.

Downloaden Auditfile Rittenregistratiesystemen (XAR) v2.3 definitief

Versiehistorie

VersieDatumToelichting
0114-07-2023Publicatie Definitieve versie XARv2.3 

Bijzonderheden

Hierbij wordt de definitieve versie van de XAR 2.3 gepubliceerd.
De definitieve versie bevat de wijziging met betrekking tot het waarborgen van de XAR van Hoofdstuk "6. Digitale ondertekening". Dit hoofdstuk is in zijn geheel herzien en gewijzigd in Hoofdstuk "6. Elektronisch waarborgen van de XAR".
De consultatietermijn voor deze wijzigingen sloot 17 mei 2023 en leverde geen reviewopmerkingen op. Naast deze wijziging zijn op diverse plaatsen de tekst en de specificaties verbeterd door het corrigeren van onzuiverheden en inconsistenties en het verduidelijken van enkele begrippen. Deze wijzigingen t.o.v. van de XAR 2.0 zijn in het wijzigingenoverzicht toegelicht.
Door capaciteitsproblemen lukt het helaas niet om gelijk met deze Release ook de VTS ( Validatie Test Service ) op te leveren. We verwachten deze uiterlijk 31 augustus beschikbaar te kunnen stellen.

Op deze pagina