Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Oproep tot implementeren van Auditfile financieel XAF3.2 met RGS

Het gebruik van Auditfile financieel XAF3.2 mèt RGS wordt ook door de Belastingdienst gestimuleerd. Na een belronde bij enkele software ontwikkelaars zien we een toename van XAF3.2. Met dit bericht doen wij een oproep aan iedereen om de implementatie van XAF 3.2 en RGS ter hand te nemen.

Door meer gebruik van RGS te maken in combinatie van de (standaard)analyses is efficiëntere en effectievere beheersing mogelijk, zowel voor interne als externe doeleinden.

Hieronder vindt u informatieplekken inzake auditfiles, (standaard) analyses (Analytics Library) en referentiegrootboekschema (RGS).

Auditfiles.nl.

www.auditfiles.nl
https://www.softwarepakketten.nl/pag_reg/54&mnreg=44&bronw=6/xml_platform.htm
Stuurgroep komt twee keer per jaar rond maart en oktober bijeen.
Plenaire bijeenkomst van stuurgroep met de domeingroepen medio juni.
Domeingroepen naar behoefte, soms alleen via consultatie.

Roadmap SBR op weg naar 2020.
SBR/Werken_met_SBR_Roadmap/Herijkte_Roadmap_SBR_op_weg_naar_2020_definitieve_versie_2018-06-28.pdf

Leesadvies: gobaal doorlopen eventueel ondersteund door zoeken op RGS, Auditfiles, Analytics Library (RDA=Referentieset Data Analyse) en ISO-ADCS voor internationale audit data standaardisatie.

RGS - Referentiegrootboekschema:
http://www.referentiegrootboekschema.nl/

http://www.referentiegrootboekschema.nl/actueel/

Speciale aandacht voor: Artikel belastingdienst: Peter Waas RGS 3.0 en Auditfile Financieel XAF 3.2: een mooi koppel.
Publicatie op de website van de belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/intermediairs/content/referentie-grootboekschema-iets-voor-u

Presentaties en opnames van de ICTaccountancy bijeenkomst van 14 maart 2018, die voor een groot deel in het teken van RGS stond:
Presentaties: https://www.softwarepakketten.nl/cmm/berichten/berichten_raadplegen_detail.php?id=6435&bronw=2
Opnames van de presentaties over Referentie GrootboekSchema (RGS) staan op YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLen-Qu_wBCdEZ_3DjnCbDkKmTd7q8TPK2
Film https://www.referentiegrootboekschema.nl/actueel/item/titel/praktijkervaringen-met-rgs-drie-gebruikers-aan-het-woord/
RGS-ready check voor software leveranciers: https://www.softwarepakketten.nl/pag_reg/81/RGS_Ready.htm

Analytics library.

Sinds begin 2017 jaar worden gewenste analyses in privaat-publieke samenwerking gedeeld. Experts van verschillende audit automation tooling worden opgeroepen om in een 'open source' omgeving een bijdrage te leveren.
http://www.analyticslibrary.nl/ en de analyses onder https://github.com/AnalyticsLibrary/Analytics/wiki/Analyses

Speciale aandacht voor:

Analyse op XAF 3.2: analyse H004 aansluiting aangifte btw
https://github.com/AnalyticsLibrary/Analytics/wiki/H004-aansluiting-aangifte-btw
Deze analyse werkt optimaal als zowel RGS 3.0 als XAF 3.2 zijn geïmplementeerd.

Analyse op XAS: https://github.com/AnalyticsLibrary/Analytics/wiki/XAF_Analyses