Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Diensten van Logius

Digipoort Koppelvlakken

Digipoort Koppelvlak WUS 2.0 voor bedrijven v1.2
In de documentatieset van Logius is beschreven hoe de services van Digipoort moeten worden aangeroepen. De details van elke service zijn beschreven in de servicebeschrijvingen. Meer informatie over Digipoort Koppelvlak WUS is te vinden op de website van Logius en op de Aansluit Suite Digipoort.

Documentatie Koppelvlak Digipoort Bestandsuitwisseling FTP v1.6.1
In de documentatieset is beschreven hoe de services van Digipoort moeten worden aangeroepen. Meer informatie over Digipoort Koppelvlak Bestandsuitwisseling FTP is te vinden op de website van Logius en op de Aansluit Suite Digipoort.

Inzendadres
Zodra het inzendadres bekend is, melden we dat via onze website.

Documentatie Koppelvlak Digipoort Grote berichten FTP
In de documentatieset van Logius is beschreven hoe de services van Digipoort FTP moeten worden aangeroepen. De details van elke service zijn beschreven in de servicebeschrijvingen. Meer informatie over Digipoort Koppelvlak Grote Berichten is te vinden op de website van Logius en op de Aansluit Suite Digipoort.

Berichtsoortentabel

In deze tabel is voor alle berichtsoorten de benodigde informatie opgenomen zoals de exacte naam van de berichtsoort, geldigheidsduur, entrypoint, te hanteren 'Identiteit Belanghebbende', etc.
De Berichtsoortentabel is gepubliceerd op de Aansluit Suite Digipoort.
De wijzigingen zijn in het bestand aangegeven op het tabblad Release Notes.

Berichtstroomspecificaties

Elke berichtstroom heeft een vaste set specificaties. Deze specificaties worden in het koppelvlak door Digipoort afgedwongen.
Dit document beschrijft de specificaties voor deze berichtstroom.

Statussenflows

Dit is een schematische weergave van het aanleverproces via Digipoort naar de Belastingdienst. Op de Statussenflow - Aanleverproces staan de statussen en foutcodes welke van toepassing zijn voor deze berichtstroom.

Statussen en foutcodes van Digipoort

Deze webpagina beschrijft de verschillende processtappen van Digipoort, en de mogelijke statussen en foutcodes die een bericht kan hebben tijdens de verwerking.

Aansluit Suite Digipoort

De Aansluit Suite Digipoort van Logius biedt functionaliteit om te helpen bij de aansluiting op Digipoort (Procesinfrastructuur) en het opstellen en uitwisselen van berichten. De Aansluit Suite Digipoort heeft als primair doel de softwareontwikkelaar te ondersteunen bij de ontwikkeling van systeemkoppelingen met Digipoort.

XBRL Validatie Digipoort

In deze service op de Aansluit Suite Digipoort kunt u handmatig validaties uitvoeren om te controleren of de berichtopmaak van uw bericht voldoet.

XBRL Rendering

Deze service op de Aansluit Suite Digipoort stelt u in staat om een leesbare representatie te genereren uit een XBRL-instance.