Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Informatie Aangifte Dividendbelasting

Informatie over de Aangifte/Opgaaf dividendbelasting en het Verzoek kwalificatiebeschikking dividendbelasting

Aangifte/Opgaaf dividendbelasting

De Belastingdienst biedt vanaf 1 januari 2024 de mogelijkheid om de aangifte en/of opgaaf dividendbelasting digitaal in XBRL-formaat aan te leveren. De aangifte en/of opgaaf dividendbelasting is ook beschikbaar via Mijn Belastingdienst Zakelijk. De digitale aangifte en/of opgaaf kan gebruikt worden voor dividenduitkeringen die plaatsvinden op of na 1 januari 2024. De aangifte en opgaaf dividendbelasting kunnen gezamenlijk in één bericht worden aangeboden aan de Belastingdienst wanneer beide situaties zich voordoen bij de dividenduitkering.  Het papieren formulier voor de aangifte dividendbelasting 2024 komt niet meer beschikbaar.

Een inhoudingsplichtige vennootschap doet aangifte dividendbelasting wanneer dividend beschikbaar wordt gesteld. Het gaat hierbij om de opbrengst van aandelen, winstbewijzen en bepaalde geldleningen. Ook houdstercoöperaties doen aangifte voor de dividendbelasting.

Er wordt één aangifte gedaan voor alle aandeelhouders. Is de inhoudingsplichtige een beleggingsinstelling met subfondsen dan wordt ook één aangifte gedaan waarbij per subfonds de dividenduitkering gespecificeerd wordt.

Is er sprake van een inhoudingsvrijstelling bij een dividenduitkering aan een niet in Nederland gevestigde opbrengstgerechtigde in een deelnemingssituatie dan wordt dit gemeld aan de Belastingdienst met de opgaaf dividendbelasting.

De elektronische aangifte en/of opgaaf dividendbelasting voldoet aan de wetgeving die per 1 januari 2024 van kracht wordt. Dit betreft artikel 4a, Wet op de dividendbelasting 1965 die de inhoudingsvrijstelling dividendbelasting bevat voor (deels) VpB vrijgestelde lichamen op basis van een kwalificatiebeschikking die afgegeven wordt door de Belastingdienst. Er hoeft dan door de opbrengstgerechtigde geen verzoek om teruggaaf dividendbelasting meer te worden gedaan.

De digitalisering van de dividendbelasting maakt het daarnaast mogelijk om een aantal gegevens (zoals uitkeringen die vallen onder verdragstarieven) meer gespecificeerd aan te leveren dan voorheen op het papieren formulier mogelijk was.

Verzoek kwalificatiebeschikking dividendbelasting

Vanaf 1 januari 2024 is het ook mogelijk om een verzoek om een kwalificatiebeschikking dividendbelasting digitaal in XBRL-formaat aan te leveren. Het verzoek om een kwalificatiebeschikking is ook beschikbaar via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Artikel 4a, Wet op de dividendbelasting 1965 (ingangsdatum 1 januari 2024) voorziet in een inhoudingsvrijstelling van dividendbelasting voor lichamen die (deels) niet zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting (alsmede voor vergelijkbare objectief of subjectief vrijgestelde buitenlandse lichamen). De opbrengstgerechtigde dient zich hiervoor te kwalificeren bij de Belastingdienst middels het verzoek kwalificatiebeschikking.

Het gaat hierbij om dezelfde rechtspersonen en lichamen als die op basis van het bestaande artikel 10, Wet op de dividendbelasting 1965 al voor teruggaaf van dividendbelasting in aanmerking komen.

Voor toepassing van de inhoudingsvrijstelling in de aangifte dividendbelasting dient op het moment waarop de opbrengst ter beschikking wordt gesteld te zijn voldaan aan de gestelde voorwaarden in artikel 4a, Wet op de dividendbelasting 1965 (ingangsdatum 1 januari 2024).

Op deze pagina