Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Informatie over Standard Business Reporting (SBR)

Nederlandse Taxonomie (NT)

De Belastingdienst Taxonomie is een onderdeel van de Nederlandse Taxonomie zoals deze op de website van Standaard Business Reporting (SBR) wordt gepubliceerd en ook beschikbaar wordt gesteld op www.nltaxonomie.nl.

Releasekalender

De releasekalender geeft marktpartijen inzicht in wanneer verschillende versies van een taxonomie beschikbaar komen. Op basis van deze data kunnen zij hun eigen ontwikkelactiviteiten plannen, zodat zij op tijd gereed zijn om een nieuwe versie van de taxonomie te ondersteunen.

Taxonomie viewer

Taxonomie viewer (Yeti) Met deze tool kunt u een taxonomie selecteren waarin u meer inzicht wilt krijgen. Nadat u een taxonomie geselecteerd heeft geeft de website op gestructureerde wijze weer hoe een bepaalde rapportage opgebouwd is.

Op deze pagina