Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Informatie Verzoek Refund

Deze pagina van de Belastingdienst website bevat informatie over de betekenis en de tot dusver onderkende gevolgen van de Brexit vanaf 2021.

Deze brief betreft de stand van zaken met betrekking tot het op 14 juli 2020 aan de Tweede Kamer gestuurde wetsvoorstel btw e-commerce (Kamerstukken 35 527, nr 2).
De initiƫle btw-richtlijnen e-commerce gingen uit van een inwerkingtreding per 1 januari 2021. Nadien heeft de Europese Commissie voorgesteld de inwerkingtreding uit te stellen naar 1 juli 2021. Mede als gevolg van de Covid-19-crisis is namelijk gebleken dat voor diverse lidstaten en ondernemers een inwerkingtreding per 1 januari 2021 niet haalbaar is.

Deze kamerbrief is openbaar en benaderbaar via onderstaande link:
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/09/04/kamerbrief-update-btw-e-commerce/kamerbrief-update-btw-e-commerce.pdf